Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Raniżów  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Raniżów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Raniżów.

Mapa Geoportal Raniżów
Mapa z granicą gminy Raniżów

Dane urzędu

Urząd Gminy RaniżówRynek 6Raniżów, 36-130

Tel: 17 2285034

Fax: 17 2285365

E-mail: poczta@ranizow.pl

Powiat: kolbuszowski

Województwo: podkarpackie

Numer TERYT gminy Raniżów: 1806052

Witryna: www.ranizow.pl

Władze lokalne: Wójt Władysław Grądzielpoczta@ranizow.pl

Aktualności z gminy Raniżów

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze Raniżowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Raniżów to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Raniżów na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Raniżowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej, klikając w ten link!

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Raniżowa

Gmina Raniżów w liczbach

Powierzchnia gminy Raniżów*

97 km2

1509 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Raniżów*

6 999 mieszkańców

1336 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Raniżów*

72 mieszkańców na km2

1079 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Raniżów

Geoportal Raniżów prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Raniżów

Jak powstał Geoportal gminy Raniżów?

Geoportal Raniżów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Raniżów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Raniżów umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Raniżów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Raniżów?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Raniżów;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Raniżów;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Raniżów;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Raniżów;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Raniżowa.
Informacje na Geoportalu Raniżów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Raniżów?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Raniżów;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Raniżów;
 • Rejestr MPZP Raniżów;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Raniżów;
 • Mapa Topograficzna gminy Raniżów;
 • Mapa Solarna gminy Raniżów;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Raniżów;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Raniżów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Raniżów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Raniżów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Raniżów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Raniżowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Raniżowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Raniżów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Raniżów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Raniżów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Raniżowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Raniżowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Raniżów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Raniżów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Raniżowie.

  Geoportal gminy Raniżów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Raniżów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Raniżowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Raniżów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Raniżowie.

  W Geoportalu Raniżów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Raniżów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Raniżowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Raniżów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Raniżów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Raniżów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Raniżów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Raniżów. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Raniżów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Raniżów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Raniżów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Raniżowie. W Geoportalu gminy Raniżów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Raniżowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Raniżów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Raniżów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Raniżów dla mieszkańców

Geoportal Raniżów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Raniżów. Na mapie Raniżowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Raniżów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Raniżów. Korzystając z map Geoportalu gminy Raniżów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Raniżów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Raniżów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Raniżów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować